SRT metoda (LTVJ metoda) a její princip

zpět na úvodní stránku vnitřní rovnováha

 

LTVJ (Léčebné Techniky Vyššího Já) je rozšířená metoda, která ve svých principech vychází z metody SRT (Spiritual Response Therapy – založil Robert E. Detzler, vývoji se věnuje od roku 1985). LTVJ byla vytvořena skupinou terapeutů na základě jejich zkušeností s touto původní technikou – postupně vznikl systém pro řešení širokého spektra problémů, s nimiž klienti přicházejí. Principem metody je zkoumání podvědomé mysli a hledání záznamů v duši, které nesou nejrůznější bloky, strachy, programy a omezující přesvědčení. Tyto záznamy se čistí nebo odstraňují a nahrazují se láskyplnou energií a odpuštěním pomocí terapeuticko-diagnostického nástroje – kyvadla.

 

LTVJ je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom co zažila uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.

 

Práce s Vyšším Já spočívá v používání kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy mnoha tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci.

 

SRT metoda a klient

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech … Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel, a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.

 

SRT metoda a její výhody

Výhodou metody LTVJ je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

 

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda LTVJ nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

 

SRT metoda není

  • náhradou běžné lékařské praxe
  • lidovým léčitelstvím
  • léčením pomocí přikládání rukou

Zdroj: https://www.cestanadeje.cz

Můj učitel: Ing. Zdeněk Kotvan (https://www.kotvan.cz)

Certifikát