Rodinné konstelace (individuální/skupinové)

zpět na úvodní stránku vnitřní rovnováha

Rodinné konstelace a technika

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře. Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Rodinné konstelace a Kineziologie

V roce 2000 byl Arnold s Evou Polivka pozvání prezidentem Three In One Concepts (One Brain, Kineziologie) Gordonem Stokesem do USA představit jejich nový způsob vedení rodinných konstelací. Pan Stokes byl ze způsobu práce s lidmi na jejich osobních tématech nadšený, proto bylo „Zharmonizování rodinných systému“ uznáno tvůrci „3 in 1 Concepts“ jako volitelný kurz.

Rodinné konstelace a vzájemné vazby

S druhými lidmi jsme propojeni více, než si uvědomujeme. Obzvláště silné jsou tyto vazby v rámci Rodinných Systémů, a to ať už si to uvědomujeme nebo nikoliv. Někteří lidé museli ve svém životě projít určitým traumatickým zážitkem: brzkou ztrátou rodiče, sestry nebo bratra, bolestivým rozchodem, ztrátou vlastního dítěte. Může se tedy stát, že jedna „část“ člověka je stále zachycena v daném traumatickém zážitku a čeká na rozřešení. Takže naše současná osobnost není celistvá, něco nám uvnitř chybí, třeba schopnost důvěřovat. Konstelační práce může podpořit opětovné začlenění této „chybějící části“ duše.

Zdroj: https://www.lebenskunst-polivka.at

Moji učitelé: Dr. Arnold Polivka – Psychologist, Vienna

Eva Polivka – Life - Consultant, Art Therapist