Rodinné konstelace (individuální/skupinové)

zpět na úvodní stránku vnitřní rovnováha

Rodinné konstelace a technika

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře. Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

 

Rodinné konstelace a vztahy

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsnění nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.


Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.


Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.
 

Rodinné konstelace a pozorování

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním „správného“ místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich „práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org

 

Rodinné konstelace a Kineziologie

V roce 2000 byl Arnold s Evou Polivka pozvání prezidentem Three In One Concepts (One Brain, Kineziologie) Gordonem Stokesem do USA představit jejich nový způsob vedení rodinných konstelací. Pan Stokes byl ze způsobu práce s lidmi na jejich osobních tématech nadšený, proto bylo „Zharmonizování rodinných systému“ uznáno tvůrci „3 in 1 Concepts“ jako volitelný kurz.

 

Rodinné konstelace a vzájemné vazby

S druhými lidmi jsme propojeni více, než si uvědomujeme. Obzvláště silné jsou tyto vazby v rámci Rodinných Systémů, a to ať už si to uvědomujeme nebo nikoliv. Někteří lidé museli ve svém životě projít určitým traumatickým zážitkem: brzkou ztrátou rodiče, sestry nebo bratra, bolestivým rozchodem, ztrátou vlastního dítěte. Může se tedy stát, že jedna „část“ člověka je stále zachycena v daném traumatickém zážitku a čeká na rozřešení. Takže naše současná osobnost není celistvá, něco nám uvnitř chybí, třeba schopnost důvěřovat. Konstelační práce může podpořit opětovné začlenění této „chybějící části“ duše.

Zdroj: https://www.lebenskunst-polivka.at

Moji učitelé: Dr. Arnold Polivka – Psychologist, Vienna

Eva Polivka – Life - Consultant, Art Therapist