Vnitřní rovnováha

 

Vítám vás na mých stránkách! 

Poskytuji soukromé konzultace zaměřené na řešení složitých životních situací, zdravotních problémů nebo poradenství ve všech oblastech života. Vše za pomocí osvědčených metod jako jsou například rodinné konstelace, kineziologie - svalový test, Bachovy květové esence apod.

Nyní uvádím příklady problémů, se kterými jsme schopni společně pracovat.

 • Špatné pracovní, partnerské nebo kamarádské vztahy
 • Špatné zdraví, špatné spaní nebo deprese
 • Alkoholismus
 • Problémy s dítětem - počůrávání, nemoci, hyperaktivita
 • Strach z budoucnosti
 • Problémy s otěhotněním
 • Ideální hmotnost
 • Zásadní životní rozhodnutí
 • Vyhýbají se Vám peníze
 • Vaše firma má problémy s věřiteli
 • Máte neustálou smůlu
 
 

Na základě vstupní diagnostiky pro Vás zvolím vhodnou techniku terapie. Základními technikami, které převážně používám jsou Rodinné konstelace, Reiki, Kineziologie, Bachovy esence a SRT metoda (LTVJ metoda).

 

 

Rodinné konstelace Trutnov (individuální/skupinové)

Technika Rodinné konstelace spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře. U metody Rodinné konstelace popíše klient terapeutovi podstatu problému, který ho na Rodinné konstelace přivedl. Terapeut klientovi na základě svalového testu (viz Kineziologie) navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli u Rodinné konstelace vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Bachovy esence BIEP Trutnov

Bachovy esence neboli Bachova květová terapie je přírodní léčebná metoda. 38 čistě přírodních esencí Vám pomůže překonat těžké životní období, zharmonizuje Vaši duši, odstraní pocit přetížení, poskytne nezbytnou pomoc k zachování citové vyrovnanosti a dobré pohody. Bachova terapie a Bachovy esence pomáhají už přes 80let. Bachovy esence úspěšně pomáhají odstranit a překonat nepříjemné psychické stavy.

 

Kineziologie Trutnov

Filosofie kineziologie (One Brain) je jednoduchá. Odstraň stres a obnov vlastní volbu ve svém jednání a chování, staň se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe odpovědnost. Nikomu nejsou vnucovány žádné názory či informace. Záleží vždy a pouze na VOLBĚ člověka.

Metoda kineziologie vychází z poznatků o mozku jako biologickém počítači, který koordinuje činnost tělesných projevů i funkcí a zaznamenává veškeré údaje do naší paměti. Přes propojení svalů s mozkem je možné se k těmto údajům dostat, za plné účasti člověka pochopit příčinu problémů projevujících se v současnosti a v konečném důsledku je vyloučit (diagnostická metoda je svalový test). Předpokládá se, že když má jedinec jakýkoliv problém, jde o špatnou komunikaci mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Byl způsoben strachem, bolestí nebo strachem z bolesti. Tento blok je možno jednoduchými korekcemi odstranit a znovu nastolit Jednotný mozek. 

Zdroj: Miloslava Rutová - Elpida Plzeň

 

SRT metoda Trutnov (LTVJ metoda)

SRT metoda a LTVJ (Léčebné Techniky Vyššího Já) je rozšířená metoda, která ve svých principech vychází z SRT metody (Spiritual Response Therapy). LTVJ byla vytvořena skupinou terapeutů na základě jejich zkušeností s touto původní technikou (SRT metoda) – postupně vznikl systém pro řešení širokého spektra problémů, s nimiž klienti přicházejí. SRT metoda je v principu zkoumání podvědomé mysli a hledání záznamů v duši, které nesou nejrůznější bloky, strachy, programy a omezující přesvědčení. Tyto záznamy se čistí nebo odstraňují a nahrazují se láskyplnou energií a odpuštěním pomocí terapeuticko-diagnostického nástroje – kyvadla.

Reiki Trutnov

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Ostatní techniky

 • Silvova metoda - integrální použití mozku, osobní růst
 • Léčení pránou, Sílámátá, Aumakua, Meditace
 • Certified Angel Practitioner - Charles Virtue
 • Éterické krystaly, rostliny, zvířata planety země
 • Kvantové unášení - metoda kvantového léčení
 • EFT, TFT, Ho'oponopono
 
 
Všechny tyto terapeutické metody a terapie nenahrazují profesionální lékařskou péči.